Kategori: Türkologlar

ALİ NİHAD TARLAN:

Dağıstan’dan Erzurum’a göçmüş bir aileden olup 1898 yılında İstanbul’da doğar. Babası üçüncü ordu muhasipliğinden emekli Mehmed Nazif Beydir. Babasından ilk eğitimini alır, ondan Farsça Gülistan ve Bostan’ı okur (Tarlan, 1995:1).Babasının görevinden dolayı Manastır ve Selanik’te kalır, eğitimini burada sürdürür. İstanbul’a ailesinin dönüşü üzerine Vefa İdadisi’ne devam eder. Burada Fransızca öğrenir, Fars edebiyatına yönelir. Askerliğini Dördüncü…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

SAADET İSHAKİ ÇAĞATAY:

Saadet İshaki 28 Temmuz 1907’de Kazan’ın Yevşirme (Rusça adı: Tutluşkin) köyünde doğmuştur. Babası Ayaz İshaki, annesi Meryem Hanım’dan 1908 yılında ayrıldığı için çocukluğu köyde dedesinin evinde geçmiştir. İlkokula köyünde başlayan Saadet İshakî 1916’da Kazan’a gelir. Rusçasını ilerletir. 1917’de sadece asilzadelerin çocuklarının kabul edildiği Marinski Gimnazya (Marienische Gymnasium)’ya Çar’ın özel izni ile ve sınav kazanarak kaydedilir.…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

DOĞAN AKSAN:

Dilbilimci (D. 1929, İzmir – Ö. 2010, Ankara). Ankara Atatürk Lisesi (1948), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1952) mezunu. Aynı fakülteye 1954’te asistan olarak girdi. 1958’de “Yabancı Dillerle Türkçe Arasında Anlam Benzerliği ve Alışverişi” başlıklı çalışmasıyla doktorasını verdi, 1964’te “Genel Dilbilim Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki Örnekleri” başlıklı…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN

Ahmet Zeki Velidî Togan, 10 Aralık 1890 tarihinde Başkurdistan’da, İsterlitamak’a bağlıKüzen köyünde, varlıklı ve kültürlü bir ailede doğdu. Babası Ahmedşah, annesi ÜmmülhayatHanımdır. Ailesi anlaşıldığı kadarıyla hocazadelerdendi. Aile muhitini daha ziyade mollalarzümresi oluşturuyordu. Annesinden Farsça, babasından ise Arapça öğrendi. BabasıAhmetşah, Küzen’de 150-200 kadar talebesi olan bir medrese yönetiyordu. DayısıHabibneccar ise Ütek’te 300’ün üzerinde talebesi olan başka…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

ŞİNASİ TEKİN:

28 Eylül 1933 tarihinde Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Karagözköyü’nde doğdu. 1950’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı öğrenimini beşinci dönemden itibaren Almanya’da sürdürdü. Burada önce Münster, ardından Hamburg üniversitelerinde eğitim gördü; Franz Taeschner ve Annemarie von Gabain gibi türkologların öğrencisi oldu. 1955 yılından başlayarak Mainz İlimler Akademisi’ndeki Uygurca yazmaların kataloglanması çalışmalarına…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

WOLFRAM EBERHARD:

17 Mart 1909’da Almanya’nın Potsdam kentinde dünyaya geldi. İçinde astronom ve astrofizikçiler bulunan bir aileden gelmekteydi. Ailesinin bu özelliği ilerleyen yıllarda, Eberhard’ın bilimsel çalışmalarında kendini gösterdi.Lise tahsilini Potsdam’daki Victoria Gymnasium’da yaptı ve bu dönemde Latince, Yunanca, Fransızca ve iki yıl da İngilizce öğrenimi gördü. 1927 yılında Berlin Üniversitesi’ne girdi. Burada klasik Çince ve sosyal antropoloji…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

GUSTAF JOHN RAMSTEDT:

Gustaf John Ramstedt,Tammissari’de doğdu. Helsinki Üniversitesi’nde Grekçe, Latince, İbrânîce ve Sanskritçe okurken Sanskritçe profesörü Otto Donner’in tavsiyesiyle dikkatini Orta Asya’ya çevirdi ve mezun olduğunda (1895) üniversitede kalarak Altay dilleri sahasında çalışmaya başladı. 1898-1912 yılları arasında Helsinki Üniversitesi ve Fin-Ogur Derneği’nin desteğiyle Asya’nın Türk ve Moğol bölgelerine yedi ilmî gezi yaparak çeşitli boylar arasında yaşadı; bir…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

Zeynep Korkmaz:

Zeynep Korkmaz, Türkolog ve akademisyendir.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerindendir. 1983 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulunda çeşitli görevlerde bulunmuştur.1921 yılında Nevşehir’de doğdu. Babası, Nevşehir’in Uçhisar ilçesinde yerleşik kervan tüccarı Hacı Osman Ağa’nın torunlarından Yusuf Hüsnü Bey (Dengi), annesi Hacı Osman Ağa’nın torunlarından Şefika Hanım’dır. Yusuf Hüsnü Bey, Konya ve İstanbul’da medrese tahsili görmüştü; İzmir,…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

AHMET BİCAN ERCİLASUN:

1943 yılında İzmir’de doğdu. Babası Kıbrıslı, annesi Kastamonuludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir İmam-Hatip Okulunu ve dışarıdan fark derslerini vererek Ayvalık Lisesini bitirdi. 1963’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. 1967’de Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine asistan olarak girdi. Kars’tan derlediği metinlere dayanarak hazırladığı “Kars İli Ağızları – Ses Bilgisi”…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 29, 2023 Kapalı

Vasili Radlov

Vasili Vasilyeviç Radlof veya Wilhelm Radloff (Rusça: Василий Васильевич Радлов; Almanca: Wilhelm Radloff; 17 Ocak 1837 – 12 Mayıs 1918), Alman asıllı Rus doğu bilimci ve Türkolojinin kurucusu. Radloff, Türk dünyasını değişik yönleriyle araştıran, onları gün ışığına çıkararak Türkoloji tarihinde yeni bir devir açan ve 81 yıllık uzun ömrünün 60 yılını bu çalışmalara adamış Alman…

Yazar: halukharunduman@gmail.com Ocak 9, 2023 Kapalı