Annemarie Von Gabain

Aralık 25, 2022 Kapalı Yazar: halukharunduman@gmail.com

Osman F. Sertkaya


Annemarie von Gabain 4 Temmuz 1901’de Mörchingen’de doğdu. General Arthur von Gabain’in kızıdır. İlk, orta ve lise tahsilini Mainz ile Brandenburg’da yaptı. Üniversite tahsili için Berlin’e geldi. 1923-1930 yılları arasında Erich Haenisch ile Otto Franke’nin Sinoloji (Çince) ve Wilhelm Bang-Kaup’un Türkoloji (Türkçe) derslerine devam etti. Lisans tezi Sinoloji sahasındadır. Gabain’in üniversiteden sınıf arkadaşlarından ikisi sonradan çok tanınmış birer Türkolog oldular. Bunlardan ilki Tatar Türkü Gabdurraşid Rahmati (Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat), diğeri ise Karl Heinrich Menges’tir.

Almanların 1903-1914 yılları arasında Orta Asya’da yaptıkları bilim seyahatleri sonunda Berlin’e getirdikleri malzeme, Friedrich Wilhelm Karl Müller tarafından Uigurica başlığı ile (1908, 1910, 1920 ve 1931’de 4 cilt olarak), Albert August von Le Coq tarafından da Türkische Manichaica aus Chotscho başlığı ile (1911, 1919, 1922’de üç cilt olarak) yayımlanmıştı. Bu yayımları bazı küçük perakende metin yayımları takip etmiş, W. Bang-Kaup da 1929’dan itibaren Berlin’deki Uygurca malzemeyi Türkische Turfan-Texte başlığı ile yayımlamaya başlamıştır. Annemarie von Gabain bu serinin 1929, 1929, 1930, 1930 ve 1931’de yayımlanan ilk beş cildinde Sinoloji danışmanı olarak hocası Willi Bang-Kaup’un yanında yer almış, sonra da hocasıyla birlikte Türkische Turfan-Texte’nin ilk beş cildinin indeksini hazırlamıştır.

Devamı için…