Divan Şiirinde Türkler

Ocak 9, 2023 Kapalı Yazar: halukharunduman@gmail.com

Serap Betül TEPE

Türkler, Türkistan’dan göç ederken gittikleri yerlere dillerini, geleneklerini, kültürlerini de götürdüler ve farklı kültürleri etkilediler. Türkler İslam dinini benimsedikten sonra ise Türk dili ve kültürü çok köklü değişikliklere uğradı. Türkler kendine özgü özelliklerini kaybetmeye başladı, etkileyen değil etkilenen tarafta yer aldılar.

Bu araştırmanın amacı, İran kültüründen etkisinde kalınıp Farsça ve Arapça kelimelerin ağırlıklı olarak kullanılmasıyla eserlerin verildiği divan edebiyatında Türklüğün nasıl algılandığını göstermektir. Çalışmanın ilk bölümünde Türklerin tarihteki konumu Osmanlı öncesi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi ayrı ayrı olacak şekilde incelenmiştir. İkinci bölümde ise Türk kavramının olumsuz anlamda kullanıldığı şiirler, yazılış sebeplerine göre kategorize edilerek incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise bu kavramın olumlu anlamda kullanıldığı şiirler Türklerin ne şekillerde övüldükleri belirtilerek kategorize edilmiştir.

Kaynak taraması yapılırken sadece içerisinde Türk sözcüğü olan şiirler incelenmiştir. Türkmen, Kırgız, Moğol gibi sözcükleri içeren şiirler ele alınmamıştır.

Devamı için… http://yenielestiri.com/category/deneme/