Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri


Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi: https://tde.atu.edu.tr/#!/

Adıyaman Üniversitesi: https://fenedebiyat.adiyaman.edu.tr/tr/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu

Afyon Kocatepe Üniversitesi:  https://tde.aku.edu.tr/

Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi:
https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=1395&bid=365&tid=16&dil=tr-TR

Akdeniz Üniversitesi: http://tde.akdeniz.edu.tr/

Aksaray Üniversitesi: https://tde.aksaray.edu.tr/

Amasya Üniversitesi: https://turkdili.amasya.edu.tr/

Anadolu Üniversitesi: https://www.anadolu.edu.tr/akademik/fakulteler/143/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu/program-profili

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: https://hacibayram.edu.tr/edebiyat-turkdili

Ankara Sosyal bilimler Üniversitesi: https://tdeb.asbu.edu.tr/tr/akademik-kadro

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: https://aybu.edu.tr/turkdiliveedebiyati/tr

Ardahan Üniversitesi: https://ibef.ardahan.edu.tr/tr/page/turk-dili-ve-edebiyati/15179

Artvin Çoruh Üniversitesi: https://tde.artvin.edu.tr/

Atatürk Üniversitesi: https://birimler.atauni.edu.tr/turk-dili-ve-edebiyati/

Avrasya üniversitesi: https://turkdiliedebiyati.avrasya.edu.tr/

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: https://akademik.adu.edu.tr/bolum/fef/tde/

Balıkesir Üniversitesi: http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu-104310

Bartın Üniversitesi: https://turkdiliblm.bartin.edu.tr/
Başkent Üniversitesi: http://tde.baskent.edu.tr/kw/index.php?dil=TR

Batman Üniversitesi: https://batman.edu.tr/Birimler/1381

Beykent Üniversitesi: https://fef.beykent.edu.tr/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati

Bingöl Üniversitesi: https://fef.beykent.edu.tr/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati

Bitlis Eren Üniversitesi: https://www.beu.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu

Boğaziçi Üniversitesi: https://turkishliterature.boun.edu.tr/

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: http://fef.ibu.edu.tr/bolumlerimiz/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: https://fef.mehmetakif.edu.tr/icerik/1354/490/tuerk-dili-ve-edebiyati-boeluemue

Bursa Uludağ Üniversitesi: https://uludag.edu.tr/tde

Çağ Üniversitesi: https://www.cag.edu.tr/tr/turk-dili-ve-edebiyati-program-tanimi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi: http://turkdiliveedebiyati.fef.comu.edu.tr/

Çankırı Karatekin Üniversitesi: http://tde.karatekin.edu.tr/

Çukurova Üniversitesi: https://turkdili.cu.edu.tr/

Dicle Üniversitesi: http://www.dicle.edu.tr/tr/birimler/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu

Doğuş Üniversitesi: https://fef.dogus.edu.tr/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati

Dokuz Eylül Üniversitesi: https://tde.deu.edu.tr/

Düzce Üniversitesi: http://tde.fef.duzce.edu.tr/

Ege Üniversitesi: https://turkdiliveedebiyati.ege.edu.tr/

Erciyes Üniversitesi: https://edebiyat.erciyes.edu.tr/programlar/Turk-Dili-ve-Edebiyati/Edebiyat-Fakultesi/2/23

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: https://fenedebiyat.ebyu.edu.tr/turk-dili-ve-edebiyati/

Erzurum Teknik Üniversitesi: https://fenedebiyat.ebyu.edu.tr/turk-dili-ve-edebiyati/

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: https://tde.ogu.edu.tr/

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: https://tde.fsm.edu.tr/


Fırat Üniversitesi: http://turkdili.isbf.firat.edu.tr/

Gazi Üniversitesi: https://geftde.gazi.edu.tr/

Gaziantep Üniversitesi: http://tde.gantep.edu.tr/

Giresun Üniversitesi: http://tde.gantep.edu.tr/

Gümüşhane Üniversitesi: https://tde.gumushane.edu.tr/tr/

Hacettepe Üniversitesi: http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr/

Haliç Üniversitesi: https://fenedebiyat.halic.edu.tr/tr/bolumler/hakkinda/turk-dili-ve-edebiyati

Harran Üniversitesi: http://web.harran.edu.tr/turkdili

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=157

Hitit Üniversitesi: https://fef.hitit.edu.tr/tr/edebiyat

Iğdır Üniverstiesi: https://fef.igdir.edu.tr/fen-edebiyat-fak%C3%BCltesi-b%C3%B6l%C3%BCmler-t%C3%BCrk-dili-ve-edebiyat%C4%B1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: http://turkishlit.bilkent.edu.tr/tr/anasayfa/

İnönü Üniversitesi: https://www.inonu.edu.tr/turkdili

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: https://turkedebiyati.29mayis.edu.tr/tr/

İstanbul Arel Üniversitesi: https://www.arel.edu.tr/tr/fen-edebiyat-fakultesi/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu

İstanbul Aydın Üniversitesi: https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/fenedebiyat/turk-dili-ve-edebiyati/Pages/default.aspx
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi: https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/fenedebiyat/turk-dili-ve-edebiyati/Pages/default.aspx

İstanbul kültür Üniversitesi: https://tde.iku.edu.tr/

İstanbul Medeniyet Üniversitesi: https://tde.medeniyet.edu.tr/tr

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: https://www.izu.edu.tr/akademik/fakulteler/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi/programlar/turk-dili-ve-edebiyati

İstanbul Üniversitesi: https://turkdili-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: https://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/TurkDiliVeEdebiyati.aspx

İstinye Üniversitesi: https://itbf.istinye.edu.tr/tr/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati/bolum-hakkinda
İzmir Demokrasi Üniversitesi: https://fef.idu.edu.tr/Fakulte/FakulteBolumSecim/59

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: https://tde.ikcu.edu.tr/

Kafkas Üniversitesi: https://www.kafkas.edu.tr/tdeb

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: https://tde.ksu.edu.tr/

Kapadokya  Üniversitesi: https://kapadokya.edu.tr/akademik/beseri-bilimler-fakultesi/turk-dili-ve-edebiyati

Karabük Üniversitesi: https://edebiyat.karabuk.edu.tr/turkdiliveedebiyati

Karadeniz Teknik Üniversitesi: http://ktu.edu.tr/tdedebiyat

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: https://kmu.edu.tr/edebiyat/sayfa/505/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu/tr

Kastamonu Üniversitesi: https://itbf.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/turk-dili-ve-edebiyati

Kayseri Üniversitesi: https://sbbf.kayseri.edu.tr/tr/i/19-1/turk-dili-ve-edebiyati

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: http://fef.kilis.edu.tr/bolum/797908/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu

Kırklareli Üniversitesi: https://tde.klu.edu.tr/

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi: https://fef.ahievran.edu.tr/akademik/turk-dili-ve-edebiyati/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu

Kocaeli Üniversitesi: http://fef.kocaeli.edu.tr/turk_dili_ve_edebiyati_bolumu.php

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: https://fef.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/993/turk-dili-ve-edebiyati

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: https://sbbf.ozal.edu.tr/?page_id=7739

Manisa Celal Bayar Üniversitesi: https://turkdili.mcbu.edu.tr/

Mardin Artuklu Üniversitesi: https://www.artuklu.edu.tr/turk-dili-ve-edebiyati

Mersin Üniversitesi: https://www.mersin.edu.tr/akademik/fen-fakultesi-insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: https://msgsu.edu.tr/akademik/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/turk-dili-ve-edebiyati-bolumu/

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: http://tdeb.mu.edu.tr/

Munzur Üniversitesi: https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/edebiyat/bolumler/turk/Pages/Default.aspx

Muş Alparslan Üniversitesi: http://turkdili.fenedebiyatf.alparslan.edu.tr/tr

Necmettin Erbakan Üniversitesi: https://www.erbakan.edu.tr/turkdiliedebiyati

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: https://tde.nevsehir.edu.tr/

Niğde Ömer Halis Üniversitesi: https://www.ohu.edu.tr/fenedebiyatfakultesi/turkdiliedebiyati
On Dokuz Mayıs Üniversitesi: https://tde-fef.omu.edu.tr/tr

Ordu Üniversitesi: https://fenedebiyat.odu.edu.tr/Page/55/turk_dili_ve_edebiyati_bolumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: https://www.osmaniye.edu.tr/fef/tde

Pamukkale Üniversitesi: https://www.pau.edu.tr/tde/

Sakarya  Üniversitesi: https://tde.sakarya.edu.tr/

Samsun Üniversite: https://tde.samsun.edu.tr/

Selçuk Üniversitesi: https://selcuk.edu.tr/Birim/Bolum/edebiyat-turk_dili_ve_edebiyati/15040

Siirt Üniversitesi: https://turkdili.siirt.edu.tr/


Sinop Üniversitesi: https://turkdilifef.sinop.edu.tr/

Sivas Cumhuriyet Üniversite: https://edebiyat.cumhuriyet.edu.tr/akademik

Süleyman Demirel Üniversitesi: https://fef.sdu.edu.tr/edebiyat

Tarsus Üniversitesi: http://itbf.tarsus.edu.tr/?LangID=1

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: http://fened-tde.web.nku.edu.tr/

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/turk-dili-ve-edebiyati

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: https://fened.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=30955&m=tanitim&bidr=11089&bid=11089

Trabzon Üniversitesi: http://tde.iisbf.trabzon.edu.tr/

Trakya Üniversitesi: https://tde.trakya.edu.tr/

Uşak Üniversitesi: https://turkdiliveedebiyati.usak.edu.tr/

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: https://www.yyu.edu.tr/Birimler/101

Yeditepe Üniversitesi: https://fenedebiyat.yeditepe.edu.tr/tr/turk-dili-ve-edebiyati

Yıldız Teknik Üniversitesi: https://tde.yildiz.edu.tr/

Yozgat Bozok Üniversitesi: https://bozok.edu.tr/okul/fef/bolum/t%C3%BCrkdiliveedebiyat%C4%B1

Zonguldak Üniversitesi: https://tde.beun.edu.tr/